21-07-2014

Sprzęt do pomiaru prędkości samochodów używany przez policję i straże gminne jest daleki od doskonałości. Jeśli dodać do tego niewiedzę osób obsługując [...]

›   Czytaj więcej
14-04-2014

8 maja towarzystwa na walnym zgromadzeniu Polskiej Izby Ubezpieczeń podejmą decyzję, czy chcą wprowadzić system bezpośredniej likwidacji szkód. W nowym modelu klien [...]

›   Czytaj więcej
13-04-2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju po raz kolejny zmieniło plany dotyczące rozbudowy sieci dróg ekspresowych i autostrad. Według ostatnich ustaleń, do końca 2020 [...]

›   Czytaj więcej